Cây cảnh văn phòng- loại nhỏ

100,000 

Đa dạng chủng loại, cao tầm 20-50cm, chậu 10-20cm. phù hợp với để bàn.

Cây chịu được bóng, phù hợp với đặt trong phòng. Có tác dụng làm cảnh và lọc không khí, tốt cho sức khỏe.