Thủy tiên

250,000 

Có suất xứ từ Trung Quốc, mọc lên từ củ giống. Cây có sức sống mãnh liệt

Cây trông trong nước hoặc trong đất đều được. Là giống ưa nước, ưa ánh sáng nhưng không chịu được nhiệt độ quá thấp, quá cao. Điều kiện cho siinh trưởng là 15- 30C.

Cấy dễ chăm, phát triển nhanh từ củ nhưng không dễ ra hoa. Hơn vậy, để tạo dáng được cho cây và để ra đúng dịp/ngày mong đợi cần sự cản thận và khéo léo đáng kể.

Thủy tiên không phổ biến. Ít người chơi và thường xuất hiện vào mỗi dịp Tết đến qua thú chơi tao nhã của người Hà Nội.

Để tạo dáng và kích thích ra hoa rất khó. Nhưng chậu hoa tinh khiết được tạo cần có đôi tay tài hoa của người chăm sóc.